Novosti

JAVNI POZIV
za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj

I. Na temelju članka 6. stavka 10. te članka 29., stavcima 1., 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (dalje u tekstu: NVZVOTR) objavljuje javni poziv radi predlaganja kandidata za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

II. NVZVOTR pokreće postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, na temelju obrazloženog prijedloga ministra obrazovanja, znanosti i sporta od 15. siječnja 2015. (KLASA: 640-01/14-04/00020, URBROJ: 533-19-14-0011). Ministar istim prijedlogom, u skladu sa Zaključkom NVZVOTR-a (KLASA: 640-02/13-03/0002, URBROJ: 355-06-01-14-448) da se prethodnim postupkom nije uspjelo doći do zadovoljavajućeg prijedloga Znanstvenih centara izvrsnosti za neka od prioritetnih područja sadašnjeg i budućeg razvoja Republike Hrvatske preporučuje da NVZVOTR raspiše javni poziv na temelju kriterija koje je predložilo, provede međunarodnu prosudbu pristiglih prijedloga te vrednuje pristigle prijedloge. Po završetku postupka vrednovanja, NVZVOTR rezultate prosljeđuje ministru u obliku završnog izvješća s ocjenom znanstvene kvalitete.
NVZVOTR je dana 25. ožujka 2015. godine donijelo Postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Ovim Postupkom pobliže se uređuju rokovi, uvjeti raspisivanja javnog poziva, kriteriji vrednovanja i tijek postupka odabira, a u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija) pokrenula je 10. lipnja 2013. godine  postupak  vrednovanja  znanstvene  kvalitete  u  svrhu  osnivanja  znanstvenih  centara izvrsnosti na temelju obrazloženog prijedloga ministra obrazovanja, znanosti i sporta. Rok za dostavu prijava bio je 16. rujna 2013. godine. Do isteka roka za zaprimanje prijava za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti 16. rujna 2013. godine  Agencija  je  zaprimila  55  prijava.

Graf 1. Raspodjela zaprimljenih projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti prema znanstvenim područjima

 

raspodjela-zaprimnjenih-projekata

Nakon što je Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje usvojio Izvješće o postupku vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti isto je proslijeđeno na razmatranje Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i predstavljeno na 51. sjednici održanoj 16.06.2014. Nakon što članovi NVZVOTR-a usvoje listu prijedloga kandidata proslijedit će je ministru znanosti, obrazovanja i sporta na razmatranje i konačnu odluku.

Do početka ožujka pristigle su preostale recenzije; jedan projektni prijedlog dobio je manju skupnu ocjenu od 9 po tri potkriterija prvog eliminatornog kriterija te je izuzet iz daljnjeg postupka vrednovanja. U travnju 2014. godine održani razgovori sa predlagateljima preostalih 16 projektnih prijedloga.

Razgovori s predlagateljima preostalih projektnih prijedloga održani su:

 

a) 23 .travnja 2014. godine za biomedicinsko područje (5 projekata)

b) 23. travnja 2014. godine za prirodno i tehničko područje (7 projekata)

c) 24. travnja 2014. godine za društveno i humanističko područje (4 projekta)

 

Članovi Povjerenstva ocijenili su preostale projektne prijedloge po preostala 3 kriterija te se time dovršava postupak vrednovanja svih projektnih prijedloga.

Izvješće o postupku vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti je dovršeno 09. svibnja 2014. i biti će predočeno na daljnje razmatranje Akreditacijskom savjetu na 51. sjednici koja će se održati 13.05 2014.

Do sredine siječnja je recenzijama inozemnih recenzenata upotpunjeno 38 projektnih prijedloga; od njih 5 projektna prijedloga ima manju skupnu ocjenu 9 po tri potkriterija prvog eliminatornog kriterija te se izuzimaju iz daljnjeg postupka vrednovanja. Za preostale projektne prijedloge su dogovoreni termini razgovora u kojima će se zvati predlagatelji projekata. O točnim terminima će predlagatelji biti pojedinačno obaviješteni kroz nekoliko dana.

Razgovori s predlagateljima održati će se:

10.veljače za biomedicinsko i biotehničko područje (10 projekata)
11. veljače za prirodno i tehničko područje (14 projekata)
17. veljače za društveno i humanističko područje (9 projekata)

Nakon razgovora članovi Povjerenstva ocjenjuju projektne prijedloge po preostala 3 kriterija te se time dovršava postupak vrednovanja za 38 projektnih prijedloga.

Očekujemo da će do konca veljače pristići i preostale recenzije te da će se razgovori sa predlagateljima preostalih 17 projektnih prijedloga održati u prvoj polovici ožujka. Nakon dovršenja postupka vrednovanja svih 55 projektnih prijedloga slijedi izrada izvješća. Konačno izvješće o vrednovanju projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti moglo bi biti dovršeno do kraja ožujka.