Novosti

Do početka ožujka pristigle su preostale recenzije; jedan projektni prijedlog dobio je manju skupnu ocjenu od 9 po tri potkriterija prvog eliminatornog kriterija te je izuzet iz daljnjeg postupka vrednovanja. U travnju 2014. godine održani razgovori sa predlagateljima preostalih 16 projektnih prijedloga.

Razgovori s predlagateljima preostalih projektnih prijedloga održani su:

 

a) 23 .travnja 2014. godine za biomedicinsko područje (5 projekata)

b) 23. travnja 2014. godine za prirodno i tehničko područje (7 projekata)

c) 24. travnja 2014. godine za društveno i humanističko područje (4 projekta)

 

Članovi Povjerenstva ocijenili su preostale projektne prijedloge po preostala 3 kriterija te se time dovršava postupak vrednovanja svih projektnih prijedloga.

Izvješće o postupku vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti je dovršeno 09. svibnja 2014. i biti će predočeno na daljnje razmatranje Akreditacijskom savjetu na 51. sjednici koja će se održati 13.05 2014.