Novosti

Nakon što je Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje usvojio Izvješće o postupku vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti isto je proslijeđeno na razmatranje Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i predstavljeno na 51. sjednici održanoj 16.06.2014. Nakon što članovi NVZVOTR-a usvoje listu prijedloga kandidata proslijedit će je ministru znanosti, obrazovanja i sporta na razmatranje i konačnu odluku.