Novosti

Nakon isteka roka za zaprimanje prijava za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti 16.09.2013. utvrdili smo zaprimanje 68 prijava. Prvim probirom, prema kriteriju dostavljene nužne dokumentacije, prvenstveno projektnog prijedloga, probrali smo 55 prijedloga.

Slijedila je izrada baze po imenima i prezimenima voditelja – predlagatelja i temeljiti probir pristigle dokumentacije radi utvrđivanja dokumenata koje je potrebno naknadno dostaviti. Skraćena verzija dokumenta Postupka prevedena je na engleski, kao i kriteriji s opisima ocjena. Prema navedenima predlošcima izrađena je web stranica za ocjenjivanje na engleskome jeziku koja će inozemnim recenzentima služiti kao sučelje za ocjenjivanje.

Nakon probira projekata koji su zadovoljili daljnji postupak recenzije započela je potraga za potencijalnim recenzentima i slanje pozivnih elektroničkih pisama. Složenost potrage za recenzentima obilježava specifičnost projektnih prijedloga; recenzenti se traže uz pomoć baze Web of Science (WoS) i predstavljaju znanstvenike kompetentne za prosudbu u uskom području znanstveno-istraživačke tematike projektnog prijedloga. Za osobu koja zadovolji kriterij kompetentnosti prema radovima objavljenima u WoSu potrebno je pronaći informacije o trenutnom radnom mjestu i informacije o kontaktu.

 

Tri su osnovne metode probira inozemnih recenzenata:

  1. Pronalaskom znanstvenoga rada u WoSu predlagatelja projekta koji dobrim dijelom obuhvaća temu projektnog prijedloga; pregled znanstvenika koji su citirali znanstveni rad i znanstvenika čiji su znanstveni radovi citirani u znanstvenome radu predlagatelja; izrada liste po citiranosti navedenih znanstvenih radova; traganje za autorima znanstvenih radova prema citiranosti; komunikacija s potencijalnim recenzentima (jesu li kompetentni?);
  2. Pretraživanje WoSa prema ključnim riječima i sažetku projektnog prijedloga; pronalaženje i redanje znanstvenih radova po citiranosti; traganje za autorima znanstvenih radova prema citiranosti; komunikacija s potencijalnim recenzentima;
  3. Pretraživanje Interneta za uglednim svjetskim odsjecima znanstvenih i visoko-obrazovnih institucija prema odsjecima s kojih dolaze predlagatelji projektnih prijedloga; komunikacija s predstojnicima odsjeka i/ili znanstvenicima čiji znanstveno-istraživački rad odgovara tematski projektnim prijedlozima

Do 04.10. poslan je upit na otprilike 900 adresa elektroničke pošte znanstvenika, visoko-obrazovnih i znanstvenih institucija. Potvrdno je odgovorilo 28 znanstvenika čija su imena i CV-i poslani na potvrdu članovima Akreditacijskog savjeta.

Od 07.10. do danas poslan je upit na dodatnih, otprilike, 1100 adresa elektroničke pošte, a potvrdno je odgovorilo dodatnih 77 znanstvenika.
Inozemni recenzenti su upućeni u postupak pisanja recenzija. Rok za dostavu recenzija je 30 dana nakon primitka odluke o imenovanju. Neki od recenzenata koji su zaprimili projektne prijedloge su djelovali izvanredno žurno te smo dosad zaprimili 20 recenzija. Za njih su izrađeni ugovori i poslani poštom.

Agencija užurbano radi na pronalaženju ostatka izvrsnih znanstvenika kao potencijalnih recenzenata, imenovanju recenzenata, odnosno administriranju postupka za već pronađene i imenovane recenzente. U naredna dva tjedna Agencija očekuje završiti s kontaktiranjem i imenovanjem preostala 15 recenzenata te odaslati ostatak projektnih prijedloga na recenziju.