Novosti

Do 09.12.2013. angažirani su svi recenzenti; 130 inozemna recenzenta, što je, otprilike, 12 recenzenta tjedno. Imena i CV-i poslani na potvrdu članovima Akreditacijskog savjeta. Svi Inozemni recenzenti su upućeni u postupak pisanja recenzija. Rok za dostavu recenzija je 30 dana nakon primitka odluke o imenovanju.

21.11.2013. Prvi saziv nacionalnog povjerenstva. 

Sazvani su članovi nacionalnog povjerenstva za vrednovanje uvjeta za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti. Na sastanku su detaljno upućeni u postupak s naglaskom na rješavanje tehničkih detalja što je bilo nužno za provedbu druge faze postupka. Na temelju donesenih odluka pristupilo se osmišljavanju i izradi mrežnih stranica za ocjenjivanje projektnih prijedloga od strane članova povjerenstva. Mrežna stranica je dovršena, a uključuje dvije mrežne aplikacije; aplikaciju za ocjenjivanje projektnih prijedloga po kriterijima koji postupkom ocjenjuju članovi nacionalnog povjerenstva i aplikacije za izračun konačnih ocjena relativno ponderima po pojedinim kriterijima.
Do objave drugog izvješća Agencija je zaprimila 59 recenzija. Od toga je zaokruženo 11 projektnih prijedloga.

 

Nakon isteka roka za zaprimanje prijava za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti 16.09.2013. utvrdili smo zaprimanje 68 prijava. Prvim probirom, prema kriteriju dostavljene nužne dokumentacije, prvenstveno projektnog prijedloga, probrali smo 55 prijedloga.

Slijedila je izrada baze po imenima i prezimenima voditelja – predlagatelja i temeljiti probir pristigle dokumentacije radi utvrđivanja dokumenata koje je potrebno naknadno dostaviti. Skraćena verzija dokumenta Postupka prevedena je na engleski, kao i kriteriji s opisima ocjena. Prema navedenima predlošcima izrađena je web stranica za ocjenjivanje na engleskome jeziku koja će inozemnim recenzentima služiti kao sučelje za ocjenjivanje.

Nakon probira projekata koji su zadovoljili daljnji postupak recenzije započela je potraga za potencijalnim recenzentima i slanje pozivnih elektroničkih pisama. Složenost potrage za recenzentima obilježava specifičnost projektnih prijedloga; recenzenti se traže uz pomoć baze Web of Science (WoS) i predstavljaju znanstvenike kompetentne za prosudbu u uskom području znanstveno-istraživačke tematike projektnog prijedloga. Za osobu koja zadovolji kriterij kompetentnosti prema radovima objavljenima u WoSu potrebno je pronaći informacije o trenutnom radnom mjestu i informacije o kontaktu.

AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

objavljuje

 

Javni poziv
za dostavu projektnih prijedloga za
osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj

 

Uvod

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija) pokreće postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti, na temelju obrazloženog prijedloga ministra obrazovanja, znanosti i sporta. Ministar istim prijedlogom, u skladu sa Zaključkom Nacionalnog vijeća za znanost (dalje u tekstu: NVZ) koji je donesen na 76. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, preporučuje da Agencija raspiše javni poziv na temelju kriterija koje je predložilo NVZ, provede međunarodnu prosudbu pristiglih prijedloga te vrednuje pristigle prijedloge. Po završetku postupka vrednovanja, Agencija rezultate prosljeđuje NVZ-u i ministru u obliku završnog izvješća s ocjenom znanstvene kvalitete.